Jak dlouho trvá rozvod?

Když se mě někdo zeptá, jak dlouho trvá rozvod, je to stejné, jako předpovídat počasí. Délka rozvodu závisí na tolika různých okolnostech, že je prakticky nemožné, odpovědět správně. Při hledání odpovědi je však potřeba si vyjasnit, co se vlastně do doby rozvodu počítá.

Je třeba si říct, že pod slovem rozvod si většinou představujeme nejen řízení, kde se rozhoduje pouze o tom, že se manželství rozvádí, ale i předcházející řízení o výchově dětí, což je podmínka pro samotný rozvod manželství, a někdo zahrnuje i následující řízení o vypořádání společného majetku.

Jeden způsob, jak sledovat délku rozvodu, je čas strávený u soudu. V tomto případě rozvod začíná podáním rozvodových papírů k soudu a končí právní mocí rozsudku o rozvodu manželství či o vypořádání společného majetku. Tento způsob měření však často nepřiměřeně zkracuje délku rozvodu proti tomu, jaký čas rozvodem skutečně strávíte. Například manželé, kteří uzavřou všechny dohody pro rozvod tzv. nespornou cestou a soudní řízení je pak často jen formalita, mohou před samotným podáním žádosti k soudu strávit řadu měsíců domlouváním všech důležitých detailů smlouvy o dětech a o majetku. Čas strávený v rozvodovém řízení u soudu pro ně tedy může být pouze pár týdnů, samotné soudní řízení třeba jen hodinu, avšak s dlouhými předrozvodovými přípravami. Což tato definice bohužel nezohledňuje.

Na druhou stranu, když bychom dobu strávenou rozvodem počítali od oznámení druhému partnerovi záměru rozvést se až do právní moci rozsudku, znamenalo by to v mnoha případech zkreslení opačným směrem. Často se manželé ještě měsíce či dokonce roky snaží dát manželství do kupy nebo si možnost rozvodu vůbec nechtějí přiznat. Doba takového rozvodu by byla tedy mnohem delší, než by odpovídalo skutečnosti.

Co se tedy počítá do doby rozvodu? Co když se jeden z partnerů odstěhuje a žije odděleně několik měsíců nebo let, než dojde k podání žádosti o rozvod k soudu? Počítá se i čas strávený usmiřováním? Co když z finančních důvodů pozastavíte rozvodové řízení? Každý má na délku rozvodu jiný pohled, proto je zodpovězení dotazu tak svízelné.

Abychom se však k nějaké odpovědi dobrali, objasněme si skutečnosti, které nám do definice doby rozvodu vstupují.

Základní otázka - způsob rozvodu

Způsob, jakým rozvod probíhá, významně ovlivňuje délku jeho trvání. V současnosti jsou v právním řádu zakotveny tyto tři způsoby rozvodu: nesporný rozvod, sporný rozvod a ztížený rozvod.

  • Nesporný rozvod

    Nesporný rozvod trvá nejkratší dobu, pokud jde o samotné soudní řízení. Předpokladem je souhlas obou manželů s rozvodem, ale i dohoda o dětech a vypořádání společného majetku. I když se může zdát, že se všemi těmito přípravami tento typ rozvodu trvá věčnost, ve skutečnosti je to naopak - jde o jeden z nejlepších a nejkratších způsobů, jak se dát rozvést.
  • Sporný rozvod

    Sporný rozvod nemusí nutně znamenat větší spor. Pokud se však manželé nedohodnou, komu budou děti svěřeny do péče, jaké bude výživné, jak si rozdělí majetek – stačí jen jedna z těchto okolností, tak probíhá řízení spornou cestou, kdy soud zkoumá, jak má rozhodnout o poměrech dětí a jaké jsou příčiny rozvratu manželství, a provádí dokazování. Ve většině případů však k rozvodu dojde, je jen otázkou času, kdy.
  • Ztížený rozvod

    Existuje i ztížená varianta rozvodu, kdy soud návrhu na rozvod manželství nemusí vyhovět. Jestliže však manželé spolu nežijí po dobu delší než tři roky, zpravidla i v tomto případě, přes nesouhlas jednoho z manželů, soud nakonec návrhu na rozvod vyhoví.

Další tři faktory, ovlivňující délku rozvodu

Kromě způsobu rozvodu ovlivňují délku rozvodového řízení tři další okolnosti - komplikovanost, konflikty a emoce.

Komplikovanost

Je jasné, že čím více problémů musíte v rámci rozvodu řešit, tím déle bude váš případ trvat. Rozvádějící se pár se společnou firmou, společnými investicemi a malými dětmi bude potřebovat více času, než bezdětný pár bez společného majetku.

Konflikty

Případné konflikty, které mezi sebou s partnerem máte, podstatně ovlivňují délku rozvodu. Samozřejmě je jasné, že to záleží také na tom, jaký má váš partner charakter a jak dobře se oba vypořádáte s emocemi spojenými s celým rozvodem.

Emoce

Rozvod je proces, není to jednorázová událost. Tak jako čas zahojí rány po smrti blízké osoby, stejně tak potřebujete čas k vypořádání se s koncem manželství. Problémem často bývá to, že každý z partnerů se v průběhu rozvodu nachází v jiné fázi zpracování svých emocí. Proto je tak obtížné předvídat, jak dlouho bude rozvod trvat.

Jak dlouho tedy rozvod trvá?

Rozvod vždycky trvá déle a stojí více, než chcete. Můžete to buď přijmout, nebo s tím zkusit bojovat. Ale bohužel většinou nic moc nezměníte. Samozřejmě, pokud jste s partnerem zajedno a oba chcete spolupracovat, rozvod s velkou pravděpodobností proběhne hladce a bude vás stát mnohem méně času i peněz. Taková spolupráce vyžaduje spoustu úsilí a morální vyspělosti.

Klíčem k úspěšnému rozvodu je tedy hlavně pochopení celého procesu a vyjasnění vlastních priorit. Některé věci člověk může ovlivnit, jiné zase ne. Ovládněte to, co ovlivnit můžete a oprostěte se od toho, co ovlivnit nemůžete.

Takže jak dlouho bude vás rozvod trvat? Těžko to můžeme dopředu odhadnout, ale teď už víme, na čem délka rozvodu závisí a co ji ovlivňuje.