Je rozvod náročný?

O tom, že je rozvod jedna z nejvíce zátěžových záležitostí, se obecně ví. Statistiky uvádějí, že z hlediska psychické zátěže se rozvod řadí na druhé místo, hned za úmrtí blízkého člověka. Znáte míru svého stresu?

Při hodnocení míry psychické zátěže sehrává roli i řetězení různých náročnějších situací, které samy o sobě nemusejí představovat výraznou zátěž. A právě u rozvodu je nutno říct, že se ve většině případů nejedná o krátkodobou záležitost, ale dlouhodobý proces, takže je dostatek příležitostí stres pořádně nakumulovat. Navíc i v době rozvodu musí člověk v rámci běžné každodenní rutiny zvládat větší nebo menší zátěžové situace spojené s prací, školou, rodinou, chodem domácnosti a různými jinými situacemi, a k tomu ještě řešit záležitosti rozvodu.

Škála stresu

Pro zjištění míry psychické zátěže vyberte ze seznamu životní události, které jste za posledních 12 měsíců zažili a sečtěte jejich hodnoty. Když jste například některou situaci za poslední rok zažili dvakrát, připočtěte ji taky do seznamu dvakrát. Autoři tabulky uvádějí, že pokud součet bodů za poslední rok života je 250 a více, jde o tak vysokou míru zátěže, že se organismu ocitá na hranici svých možností a rezerv a hrozí kolaps.

ŽIVOTNÍ UDÁLOST Hodnota
1 Úmrtí partnera 100
2 Rozvod 73
3 Rozchod s partnerem 65
4 Pobyt ve vězení 63
5 Úmrtí blízkého člena rodiny 63
6 Vlastní zranění nebo nemoc 53
7 Svatba 50
8 Výpověď v práci 47
9 Usmíření se s partnerem 45
10 Odchod do důchodu 45
11 Zdravotní změny člena rodiny 44
12 Těhotenství 40
13 Sexuální potíže 39
14 Příchod nového člena do rodiny 39
15 Změna zaměstnání 39
16 Změna finanční situace 38
17 Úmrtí blízkého přítele 37
18 Změna v pracovním zařazení 36
19 Zvýšení počtu hádek s partnerem 35
20 Větší půjčka nebo hypotéka 31
21 Zabavení zastaveného majetku 30
22 Změna náplně práce a odpovědnosti 29
23 Odchod dítěte z domu 29
24 Potíže s příbuznými ze strany partnera 29
25 Významní osobní úspěch 28
26 Začátek nebo ukončení zaměstnání partnera 26
27 Zahájení nebo ukončení studia 26
28 Změna životních podmínek 25
29 Změna osobních zvyků 24
30 Problémy s nadřízeným 23
31 Změna pracovní doby nebo podmínek 20
32 Změna bydliště 20
33 Změna školy 20
34 Změna rekreace 19
35 Změna náboženských aktivit 19
36 Změna společenských aktivit 18
37 Ne příliš vysoká půjčka nebo hypotéka 17
38 Změna spánkových aktivit 16
39 Změna počtu rodinných setkání 15
40 Změna stravovacích návyků 15
41 Dovolená 13
42 Vánoce 12
43 Drobné porušení zákona 11

Zdroj: Christopher Tennant and Gavin Andrews. A Scale to Measure the Stress of Life Events. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 1976, Vol. 10, No. 1 : Pages 27-32; The Social Readjustment Rating Scale”, Thomas H. Holmes and Richard H. Rahe, Journal of Psychosomatic Research, Volume 11, Issue 2, August 1967, Pages 213-218, 1967, Elsevier Science Inc.

Každý rozvod s sebou přináší větší či menší změny a ztráty. Čím více změn rozvod znamená, tím větší psychickou zátěž představuje. Proto bezbolestný rozvod neexistuje. To, jak rychle se člověk vyrovná s rozvodem, závisí do značné míry na tom, za jakých podmínek rozvod začal a probíhá. To znamená, zda člověk opouští nebo byl opuštěn, zda se jednalo o očekávanou nebo zcela nečekanou záležitost, jak probíhá komunikace partnerů a širší rodiny, jaké jsou bytové podmínky a finanční zajištění partnerů, jak je člověk osobnostně nastaven.

Rozvod patří mezi nejnáročnější životní situace. Je proto důležité najít si pomoc, podporu a správné informace, jak celý proces zvládnout. Sepsat návrh na rozvod zvládnete klidně sami. Pokud chcete projít celým rozvodovým procesem úspěšně, je lepší obrátit se na rozvodového advokáta a poradce.