Rozvod online

http://www.rozvod-online.net/

Rozvod manželství

Tyto stránky jsou určeny všem, kdo hledají právní pomoc při rozvodu manželství, řešení úpravy péče o nezletilé děti pro dobu po rozvodu manželství a vypořádání vzájemných majetkových vztahů. Vzhledem k tomu, že v době rozchodu mají nezletilé děti často i nesezdaní partneři, mohou zde nalézt pomoc také oni. Na těchto stránkách najdete informace, jakým způsobem probíhá rozvodové řízení, jak je možné řešit péči o děti a jak je stanovováno výživné, jak je možné provést vypořádání společného jmění manželů a vzájemných majetkových vztahů, a řadu dalších informací.

Odborné poradenství v rámci těchto stránek poskytuje JUDr. Romana Lužná, advokátka se sídlem v Brně, která se ve své praxi věnuje problematice rodinného práva dlouhodobě. V tomto oboru publikuje články v odborném tisku a poskytuje poradenství v internetových poradnách. Jedná se především o poradnu na stránkách www.azrodina.cz a poradnu na stránkách www.ona.idnes, které jsou zaměřeny na otázky rodinného práva (rozvod manželství, péče o nezletilé děti, vyživovací povinnost, vypořádání společného jmění manželů). Další informace naleznete také na stránkách www.advokatka.net.

Kontakt | Advokátní kancelář Brno | © 2009-2018 Tomáš Suchánek | Design by www.mitchinson.net